Konwerter DMX-USB

Konwerter DMX - USB umożliwia sterowanie urz±dzeń pracuj±cych w standardzie DMX512. Konwerter pozwala na sterowanie takich urz±dzeń jak dimmery, scanery. Współpracuje z programami FreeStyler i Mardrix.

Korzystaj±c z Konwertera DMX-USB oraz aplikacj± LED RGBW Configurator można konfigurować sterowniki DDL-44.

Konwerter w poł±czeniu z aplikacj± VISUAL-LED umożliwia przesłanie programów do sterowników STM-64.

Cena: tel.

Konwerter DMX-USB